Lite längre för samma pengar

Litet räkneexempel

eco-driving

Tillsammans kan små, enkla åtgärder ge många sparade utgiftskronor. Här följer en exempelkalkyl över hur mycket det går att spara i runda tal under ett år genom att utnyttja tipsen ovan.

Åtgärd Minskad bränsleåtgång Längd Besparing
Rätt tryck i däcken3% bränsle1500 mil450 kr
Sparsam körning10% bränsle1500 mil1 500 kr
Sparade pengar under ett år 1 950 kr

* Från 110 km/tim till 90 km/tim

Innehåll

EcoSafe-driving

Sparsam körning

Bränslebesparande åtgärder

Litet räkneexemel

Volvokort Volvokort Eco-driving